software/ sCoolPlanner

Deze tool maakt een persoonlijk schoolrooster voor iedere leerling mogelijk.
Het bestaat uit een deel waarin de school/leerkrachten aangeven welk aanbod er is voor de verschillende vakken en verschillende niveaus. Welke lessen wel en niet verplicht zijn en voor wie.
En het bestaat uit een deel waar de leerlingen uit het vrije deel keuzen kunnen maken gerelateerd aan de eigen leerdoelen. Het mondt uit in een persoonlijke agenda per leerling en een dagprogramma per leerkracht met informatie over welke leerlingen aanwezig zullen zijn.

sCoolPlanner

In het lege standaardrooster van de school wordt per tijdvak en dag aangegeven wat het aanbod is. Daarbij wordt onder meer het aanbod beschreven gerelateerd aan het curriculum van de school. Voor welk(e) niveau(s) of specifieke groep(en) het bestemd is. Wat voor type activiteit het is, in welk lokaal het plaatsvindt, wie de leerkracht is en het maximaal aantal leerlingen dat aanwezig kan zijn. Of het verplicht is en zo ja voor welk niveau of welke groep.

Neem contact op
Neem contact op

Voorafgaande aan de volgende schoolweek ziet de leerling het volledige aanbod dat bij zijn niveaus van de verschillen vakken past en bij de groep of groep en waar hij deel van uitmaakt. Een deel ligt daarbij al vast en bij een ander deel kan de leerling uit het voor hem bestemde aanbod kiezen. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met zijn persoonlijke doelen voor deze periode. Op basis van al deze keuzes wordt door de tool een weekprogramma gemaakt per leerling, die hij als agenda gedurende de schooldag kan gebruiken. Leerkrachten krijgen een overzicht van hun eigen programma en welke leerlingen daarbij zullen aanwezig zijn.

Naar “Tools”

sCoolTools:

Een duidelijk rooster voor de gehele week!

Elke leerling ziet zijn persoonlijke weekschema, waar lessen verplicht zijn of gekozen kunnen worden.

sCoolTracker

Maak een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) of Groepsplannen met sCoolTracker

Je besloten "social" wall.

Op deze manier blijven de ouders op een besloten en veilige manier op de hoogte van alles wat er op school gebeurd!

sCoolFolio

Het digitale Portfolio

Chat in een veilige en besloten omgeving!

Zowel het contact met de ouders, als leraren onderling kunnen hier op een veilige en besloten manier met elkaar communiceren.

Het Dashboard van de sCoolTools

Alle data die je via de sCoolTools verzameld komt terug in dit ene dashboard.

“Ik ben onder de indruk hoe deze vorm het kind zelf in de ’driver’s seat’ zet met technologie als prachtig hulpmiddel.”
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs